Informatie

Bedankt dat je mee hebt gedaan aan deze sponsorloop. Het door jou bijeengelopen geld kun je in een envelop in de brievenbus van ds. Gilles deponeren: Wilhelminalaan 9 in Bennekom.

Je kunt het geld natuurlijk ook zelf overmaken naar rekening
NL96 RABO 0307002357 van de Diakonie Gereformeerde Kerk Bennekom o.v.v. Cross 2 Cross.

UITERLIJK 1 JULI! Dan kunnen we de dagjes uit voor de kinderen van de voedselbank nog deze zomer realiseren.


Bezoek onze Facebook pagina